Nieuws

Hieronder kunt u ons laatste nieuws lezen. Wanneer u op de hoogte gehouden wilt worden van onze activiteiten kunt u zich aanmelden voor onze nieuwsbrief.

Kwaliteitsverlies hoger onderwijs door Engels als voertaal? - 28-06-2017
Vandaag staat in de Volkskrant een opiniestuk waarin wordt betoogd dat Engels als voertaal ten koste gaat van de kwaliteit van het hoger onderwijs in Nederland.
Lees meer »

TU’s in de knel bij bekostiging - 1-06-2017
De afgelopen jaren hebben overheid, onderwijs en bedrijfsleven ingezet op het terugdringen van de tekorten in de technieksector. De aanpak lijkt in hbo en wo te werken, waar het aantal bètastudenten toeneemt. Het succes kent een keerzijde: op TU’s wordt steeds vaker een numerus fixus ingesteld.
Lees meer »

Selectie aan de poort - 26-05-2017
De centrale loting bij Numerus Fixus opleidingen is afgeschaft. Het nieuwe selectiesysteem ' decentrale selectie', blijkt niet optimaal te werken.
Lees meer »

Publicaties tellen - 13-02-2017
In het NRC staat een interview met oud-rector Dymph van der Boom over het meten van kwaliteit van onderzoek bij universiteiten. De oud-rector was betrokken bij de herziening van het nieuwe evaluatieprotocol waar productiviteit niet meer als apart criterium wordt getoetst.
Lees meer »

Kostbare selectie geneeskunde studenten levert weinig op - 10-02-2017
Uit een promotie-onderzoek van Anouk Wouters blijkt dat de selectie van geneeskunde studenten niet tot betere studieresultaten leidt. Wel lijkt er sprake te zijn van een ongewenst effect: namelijk een minder diverse studenten populatie.
Lees meer »

Record aantal studenten hoger onderwijs - 31-01-2017
Record aantal studenten op universiteit of hbo
Lees meer »

freelance grafisch vormgever gezocht - 26-08-2016
De Onderzoekerij wil haar publicaties graag verduidelijken met een illustratie of infographic. Daarom zoeken wij een freelance vormgever die ons hier mee kan helpen.
Lees meer »

Opleiding Farmacie van start - 27-05-2016
Deze week is de opleiding Farmacie in Leiden geaccrediteerd door de NVAO. Dit betekent dat deze masteropleiding in september 2016 van start kan gaan.
Lees meer »

Herhaling cursus vragenlijstonderzoek - 20-05-2016
Wegens een groot succes in februari zal de Onderzoekerij op 24 mei opnieuw de cursus "vragenlijst maken" verzorgen in opdracht van PGO support. Bestuurders, medewerkers en vrijwilligers van patiënten- en gehandicaptenorganisaties kunnen aan deze cursus deelnemen.
Lees meer »

Focusgroep SEGV op 27 september - 8-09-2016
De Onderzoekerij is lid van de initiatiefgroep Focusgroep Public Health van de Vereniging voor Epidemiologie. Op dinsdag 27 september 2016, organiseert deze focusgroep een bijeenkomst met het thema sociaal economische gezondheidsverschillen. Vanuit verschillende invalshoeken zullen methodologische kwesties aan de orde komen en oplossingen voor beleid en praktijk besproken worden.
Lees meer »

Cursus vragenlijstonderzoek - 4-02-2016
Op verzoek van PGO support verzorgt De Onderzoekerij op 4 februari een cursus vragenlijstonderzoek.
Lees meer »

Twee uur kantoorwandelen per dag houdt je gezond - 2-06-2015
Mensen met een kantoorbaan zouden tijdens hun werk minstens twee uur van hun stoel af moeten komen, zo meldt de Volkskrant. Dit verkleint het risico op diverse ziektes, concludeert een internationaal gezelschap van experts in het tijdschrift British Journal of Sports Medicine.
Lees meer »

Persoonlijke gezondheidscheck - 19-05-2015
In deze tweede blog op de DigitaleZorgGids gaat Annemarie in op de vraag en antwoordformulering van de persoonlijke gezondheidscheck.
Lees meer »

beurs voor patiënten- en gehandicaptenorganisaties - 13-03-2015
Op maandag 20 april is de Onderzoekerij aanwezig op de beurs 'klaar voor de toekomst?' voor patiënten- en gehandicaptenorganisaties, georganiseerd door PGOsupport.
Lees meer »

door te zitten leef je korter - 17-02-2015
Uit een onderzoek gepubliceerd in de Annals of Internal Medicine blijkt dat een zittende leefstijl geassocieerd is met verschillende negatieve gezondheidsuitkomsten zoals sterfte en risico op hart- en vaatziekten.
Lees meer »

Voedingsapps, tijdrovend dus effectief? - 16-02-2015
Voedingsapps, tijdrovend dus effectief? Dat is de titel van een blog van Annemarie op de DigitaleZorgGids, een kennisplatform over eHealth.
Lees meer »

mini symposium e-health ZonMw - 10-12-2014
Op 10 december 2014 neemt De Onderzoekerij deel aan het het Minisymposium ‘E-health, the future is ours. Het symposium wordt georganiseerd door het programmateam van het actieplan e-health van ZonMw. ZonMw heeft het Actieplan eHealth opgesteld om implementatie en opschaling van e-health-innovaties in de dagelijkse gezondheidszorg te versnellen. Tijdens het mini symposium wordt ingegaan op belemmerende en bevorderende factoren voor het breed implementeren van e-ehealht toepassingen in de zorg.
Lees meer »

Voorspelling van toename eenzaamheid en overgewicht - 22-10-2014
‘Randstedeling wordt eenzaam en dik’. Dit is de kop van het artikel op de voorpagina vna de Volkskrant van vandaag. Het artikel beschrijft de resultaten van een onderzoek van de GGD Haaglanden.
Lees meer »

Preconference Public Health op 4 juni -
Op 4 juni wordt door de VVE een preconference public Health georganiseerd met als titel" De ontwikkeling en validering van nieuwe vragenlijsten binnen de publieke gezondheidszorg".
Lees meer »

Freelance onderzoeker gezocht - 8-04-2014
De Onderzoekerij is op zoek naar een freelance onderzoeker met een (sociaal) wetenschappelijke achtergrond die ons tijdens piekmomenten kan ondersteunen bij het uitvoeren van onderzoeksopdrachten. Het gaat hierbij om zowel kwalitatief als kwantitatief onderzoek. Als je interesse hebt, kun je ons bellen of mailen (zie hiervoor de contactgegevens).
Lees meer »

Epidemiologie congres, WEON - 7-03-2014
Op 5 en 6 juni wordt het jaarlijkse WEON gehouden, het nationale epidemiologie congres. Thema van dit jaar is causality. Voorafgaande aan het WEON, op 4 juni, vinden verschillende preconferences plaats, waaronder de preconference Public Health.
Lees meer »

Farmacie-opleiding in Leiden? - 24-01-2014
De Onderzoekerij wordt projectleider bij de ontwikkeling van een farmacie-opleiding in Leiden.
Lees meer »

risicofactoren voor vliegtuigtrombose - 24-01-2014
De Onderzoekerij heeft meegewerkt aan een artikel waarin het effect van een aantal risicofactoren op vliegtuigtrombose zijn onderzocht. De resultaten zijn gepubliceerd in the British Journal of Haematology.
Lees meer »

Factsheet over buitenspelen online - 1-10-2013
De Onderzoekerij heeft in opdracht van Jantje Beton het boekje “Belang kindvriendelijke buitenruimte” opgesteld waarin het belang voor zowel kinderen als de maatschappij uiteengezet wordt. De factsheet is onlangs online gepubliceerd op de website van Jantje Beton.
Lees meer »

gecertificeerde secretarissen - 7-08-2013

Lees meer »

cursus NVAO - 21-03-2013
Esther en Annemarie volgen beide de training voor secretarissen
Lees meer »

visitatie milieuwetenschappen - 19-02-2013
In 2013 zullen 13 universitaire opleidingen in de milieuwetenschappen worden gevisiteerd.
Lees meer »

onderzoek bij LUMC - 23-08-2012
Vanaf 1 augustus is de Onderzoekerij voor 1 dag in de week werkzaam bij de afdeling Klinische Epidemiologie van het LUMC.
Lees meer »

Samenwerking met Veldwerk Optimaal - 8-06-2012

Lees meer »

bijeenkomst risicoanalyses van kleine eenheden - 7-05-2012
Woensdagmiddag 13 juni organiseert de Vereniging voor Epidemiologie een focusgroep Public Health met als thema: risicoanalyses van kleine eenheden.
Lees meer »

Artikel Samen over de Brug geplaatst in jeugdkennis - 20-03-2012

Lees meer »

goede doelen actie 2012 - 14-03-2012
De Onderzoekerij biedt 50 uur onderzoeksondersteuning aan voor onderzoek voor een goed doel
Lees meer »

film Samen over de Brug - 16-12-2011
Film Samen over de Brug is uitgebracht.
Lees meer »

Handreiking Samen Over de Brug - 22-11-2011
De Handreiking Samen over de Brug is uitgebracht.
Lees meer »

Gezondheidsprofiel - 12-07-2011
De Onderzoekerij is weer druk aan de slag voor de GGD'en. Verschillende GGD'en hebben ondersteuning bij het schrijven van een gezondheidsprofiel of gezondheidsmonitor gevraagd.
Lees meer »

Universiteit van Nederland - 28-08-2017
De Volkskrant publiceert vandaag een interview met de KNAW over de toekomst van onderzoek aan de Nederlandse universiteiten. Niet een Harvard universiteit aan de Noordzee maar meer samenwerking tussen universiteiten is nodig om het niveau hoog te houden.
Lees meer »

focusgroep public health - 6-06-2011
Woensdag 8 juni organiseert de Vereniging voor Epidemiologie een focusgroep public heath met als onderwerp: epidemiologie en screening in de public health, methodologische aspecten van screening en bevolkingsonderzoeken.
Lees meer »

Interventiebeschrijving Irun2Bfit - 21-04-2011
De Onderzoekerij gaat de stichting Irun2Bfit ondersteunen met het beschrijven van hun interventie voor kwaliteitsbeoordeling door CGL.
Lees meer »

visitatietraject epidemiologie - 10-03-2011
De Onderzoekerij is gevraagd om penvoerder te zijn bij het in kaart brengen van de opleiding epidemiologie van het LUMC.
Lees meer »

onderzoeksondersteuning aan goed doel - 14-02-2011
De Onderzoekerij wil graag haar steentje bijdragen aan de samenleving en biedt daarom jaarlijks gratis onderzoeksondersteuning aan voor onderzoek voor een goed doel op het gebied van gezondheid en welzijn.
Lees meer »

stagiaire gezocht - 1-02-2011
De Onderzoekerij werkt samen met de Fempoli in Zwolle. Voor een onderzoek naar de invloed van risicofactoren voor hart- en vaatziekten op het effect van therapie wegens seksuele dysfunctie bij mannen zoeken wij een stagiaire.
Lees meer »

nieuwe website - 17-01-2011
Vanaf vandaag heeft de Onderzoekerij een geheel vernieuwde website! Het is ook mogelijk om ons te volgen via twitter of linkedin.
Lees meer »