cursus NVAO

21 maart 2013

Esther en Annemarie volgen beide de training voor secretarissen bij de NVAO. Wanneer zij eind maart deze cursus met goed gevolg afsluiten mogen ze zich erkend secretaris noemen en kunnen zij zelfstandig ingezet worden als secretaris bij opleidingsbeoordelingen. Afgelopen jaar hebben zij al onder verantwoordelijkheid van de Qanu als secretaris opgetreden bij de opleidingsbeoordeling voor de opleiding Farmacie. Vanaf mei staan 11 visitaties in de milieuwetenschappen op het programma.