door te zitten leef je korter

17 februari 2015

Onderzoek van Biswas et al toont aan dat een zittende leefstijl geassocieerd is met verschillende negatieve gezondheidsuitkomsten zoals sterfte en risico op hart- en vaatziekten. In een meta-analyse van 47 studies hebben de onderzoekers gekeken naar de relatie tussen sedentaire tijd en risico op hart- en vaatziekten, kanker, diabetes en algehele sterfte. Opvallend resultaat is dat er een relatie tussen sedentaire tijd en deze uitkomstvariabelen is onafhankelijk van fysieke activiteit. Mensen met een zittende leefstijl, maar met een hoge mate van fysieke activiteit hebben nog steeds een 16% hogere sterftekans in een gegeven periode dan mensen zonder een zittende leefstijl. Wel is het risico op een negatieve gezondheidsuitkomst groter in mensen met een lage fysieke activiteit dan mensen met een hoge fysieke activiteit (30%). In de studie is niet onderzocht hoeveel uur zitten slecht voor ons is.  Lees ook het artikel in de Los Angeles Times.