Factsheet over buitenspelen online

1 oktober 2013

Er is veel onderzoek gedaan waaruit blijkt dat buitenspelen niet alleen leuk is, maar ook belangrijk is voor opgroeiende kinderen. Zo is buitenspelen een belangrijke vorm van bewegen waardoor de kans op overgewicht vermindert. Ook bevordert buitenspelen de ontwikkeling van de sociale, cognitieve en motorische vaardigheden van kinderen. Het is niet voor niets dat het recht op (buiten)spelen is vastgelegd door de Verenigde Naties, in het kinderrechtenverdrag. Op verzoek van Jantje Beton heeft De Ondezoekerij een overzicht gemaakt van de belangrijkste resultaten van onderzoek naar het belang van buitenspelenj.

De factsheet kunt u vinden op de webstie van Jantje Beton.