goede doelen actie 2012

14 maart 2012

De Onderzoekerij wil graag haar steentje bijdragen aan de samenleving en biedt daarom jaarlijks gratis onderzoeksondersteuning aan voor onderzoek voor een goed doel op het gebied van gezondheid en welzijn. Graag nodigen wij uw organisatie uit om een onderzoeksidee bij ons in te dienen. U bent geheel vrij in het soort onderzoek dat u uitgevoerd wilt hebben. Zo kunnen wij een literatuuronderzoek of een vragenlijstonderzoek over een bepaald onderwerp voor u uitvoeren. Ook kunnen wij bijvoorbeeld de klanttevredenheid van uw donateurs peilen of u met behulp van uw ledenregistratie inzicht geven in uw ledenbestand.
 
Wilt u gebruik maken van dit aanbod, stuur ons dan uiterlijk 5 april uw onderzoeksidee naar info@onderzoekerij.nl. Wij kiezen uit de inzendingen het meest aansprekende onderzoeksvoorstel. 
 
Voorwaarden:
- onderzoeksondersteuning door de Onderzoekerij voor maximaal 50 uur
- eventuele kosten voor het verzamelen van gegevens zijn voor eigen rekening
- uitvoering in overleg in 2012 

In 2011 hebben we uit de 10 inzendingen gekozen voor het onderzoeksproject van de VSOP. Een beschrijving van dit project vindt u hier