Handreiking Samen Over de Brug

22 november 2011

Voor veel niet-westerse migranten is de drempel om met opvoedvragen aan te kloppen bij het Centrum Jeugd en Gezin of andere instanties, te hoog. Migrantenzelforganisaties (MZO’s) kunnen een belangrijke rol spelen bij het toeleiden van migrantengezinnen naar opvoedingsondersteuning. Daarom is in het project ‘Samen over de Brug’ in de afgelopen maanden bekeken hoe reguliere instellingen voor opvoedondersteuning en MZO’s beter kunnen samenwerken op dit terrein. De resultaten van dit project zijn verwerkt in een handreiking met tips voor MZO’s en CJG’s of andere instanties die willen samenwerken.