Opleiding Farmacie van start

27 mei 2016

Deze week is de opleiding Farmacie in Leiden geaccrediteerd door de NVAO. Dit betekent dat deze masteropleiding in september 2016 van start kan gaan. De Onderzoekerij heeft de afgelopen hard gewerkt aan de goedkeuring van de opleiding. Voorafgaande aan accreditatie door de NVAO dient er een macrodoelmatigheidstoets te worden geschreven voor het ministerie van OC&W. De Onderzoekerij heeft dit op zich genomen. Daarna is zij als projectleider nauw betrokken geweest bij de accreditatie-aanvraag voor de NVAO. 

Meer over de accreditatie is te lezen op de website van de Universiteit Leiden.