Persoonlijke gezondheidscheck

19 mei 2015

Persoonlijke gezondheidscheck roept vooral vragen op

19 mei 2015

Eind februari is de persoonlijke gezondheidscheck (PGC) verschenen, een website waar het mogelijk is je eigen gezondheid te checken. Na het invullen van de online vragenlijst ontvang je een gezondheidsrapport met persoonlijke adviezen om je leefstijl te verbeteren. Met de PGC hoopt men te komen tot persoonlijke preventie, die laagdrempelig, toegankelijk, wetenschappelijk onderbouwd en goed uitvoerbaar is.
Met het verschijnen van de test laaide ook de discussie op over de nadelen van dergelijke testen, zoals het gebrek aan bewijs voor effectiviteit en de toename in medische kosten. Alle voors- en tegens van de effectiviteit van een check daargelaten, besluit ik me te focussen op de inhoud en de formulering van de vragenlijst. Aangezien er een indrukwekkende groep organisaties zoals de Hartstichting, het diabetesfonds, Nederlands Huisartsen Genootschap en GGD heeft meegewerkt aan de totstandkoming, ben ik als onderzoeker benieuwd naar de vragen. Al snel blijkt dat een goede vragenlijst maken niet eenvoudig is. Hieronder staat een aantal vraagformuleringen om dit te illustreren.

Drinkt u wel eens ’s ochtends alcohol om de kater te verdrijven? (antwoordmogelijkheden: ja/nee)

Ik heb sinds mijn studententijd geen kater meer gehad. Ik drink dus nooit alcohol in de ochtend om de kater te verdrijven. Ik drink overigens ook om andere redenen geen alcohol in de ochtend. Maar stel je voor dat ik dat wel deed moest ik dan ook “nee” antwoorden? Of willen ze weten of je wel eens in de ochtend alcohol drinkt, om welke reden dan ook! 

Hoe vaak heeft u thuis last gehad van stress in het afgelopen jaar? (antwoordmogelijkheden: nooit, een enkele keer, meerdere keren, altijd of niet van toepassing)

Nu ben ik erg benieuwd wanneer je de optie niet van toepassing in moet vullen. Ik kan alleen bedenken dat deze vraag niet van toepassing is als je het afgelopen jaar niet thuis bent geweest. Interessant is dat met stress in deze vraag wordt bedoeld: geïrriteerd of onbehaaglijk gevoel of slaapproblemen als gevolg van omstandigheden thuis. Ik weet niet hoe het met u zit maar ik heb best wel vaak een geïrriteerd of onbehaaglijk gevoel thuis, bijvoorbeeld als mijn zoon vergeet zijn huiswerk mee naar school te nemen, of wanneer ik een glas thee over mijn toetsenbord laat vallen. Stress zou ik dat alleen niet willen noemen. 

Hoe lang heeft de langste periode geduurd waarin u gestopt was met roken (sinds u begon met regelmatig roken)? Antwoordcategorieën: 1 dag, 1 week, 1 maand, 6 maanden, 1 jaar, meer dan 1 jaar, meer dan 5 jaar.

Met het oog op het testen van de vragenlijst , heb ik mij zelf tot roker gebombardeerd en heb ik ook aangegeven dat ik wel eens heb geprobeerd te stoppen. Deze fictieve stoppoging duurde 2 weken; dit antwoord kan ik echter niet aanvinken. 

Ik zet altijd door, ook als het tegenzit. (antwoordmogelijkheden:  nooit, zelden, soms, regelmatig, altijd)

Nu zie ik mezelf best als een doorzetter en vul altijd in: ik zet “altijd” altijd door, ook als het tegenzit!

En tot slot nog een vraag die op zich juist is geformuleerd, maar bij mij de nodige vragen oproept. Deze vraag luidt of men één of meerdere klachten heeft waarvoor men nog geen huisarts heeft bezocht. Mogelijke antwoordcategorieën zijn onder andere: plotselinge blindheid aan één oog of plotseling wartaal spreken. Ik ben serieus benieuwd hoeveel mensen die plotseling blind zijn aan één oog of wartaal spreken de persoonlijke gezondheidscheck invullen in plaats van meteen een arts raadplegen!

Mijn conclusie is in ieder geval dat ik bij twijfels over mijn gezondheid voorlopig liever een arts raadpleeg dan de PGC! 

Deze blog is ook te lezen op de digitale zorggids