Cursus vragenlijstonderzoek

4 februari 2016

Op verzoek van PGO support verzorgt De Onderzoekerij op 4 februari een cursus vragenlijstonderzoek.

Een vragenlijst of enquête is de meest gebruikte vorm van dataverzameling in onderzoek. Het is echter niet gemakkelijk om een goede vragenlijst te ontwikkelen. Het komt regelmatig voor dat achteraf blijkt dat de gebruikte vragenlijst niet geschikt is voor het beantwoorden van de onderzoeksvragen. Ook vraagt het maken van een vragenlijst enige kennis over de do’s en don’ts bij het formuleren van vragen en antwoordcategorieën. In deze cursus geven we een aantal handige tips, die organisaties helpen bij het zelf ontwikkelen van een vragenlijst. Na afloop van deze cursus heeft de deelnemer een overzicht van de belangrijkste problemen bij de constructie van vragenlijsten en hoe die te voorkomen.