onderzoeksondersteuning aan goed doel

14 februari 2011

De Onderzoekerij wil graag haar steentje bijdragen aan de samenleving en biedt daarom jaarlijks gratis onderzoeksondersteuning aan voor onderzoek voor een goed doel op het gebied van gezondheid en welzijn. U bent geheel vrij in het soort onderzoek dat u graag uitgevoerd wilt hebben. Zo kunnen wij de klanttevredenheid van uw donateurs peilen of u met behulp van uw ledenregistratie inzicht geven in uw ledenbestand. Ook kunnen we een literatuuronderzoek of een vragenlijstonderzoek over een bepaald onderwerp voor u uitvoeren.

Wilt u gebruik maken van dit aanbod, stuur ons dan uiterlijk 18 maart uw onderzoeksidee naar info@onderzoekerij.nl of maak gebruik van het aanvraagformulier. Wij kiezen uit de inzendingen het meest aansprekende onderzoeksvoorstel.

Voorwaarden:

  • onderzoeksondersteuning door de Onderzoekerij voor maximaal 100 uur
  • eventuele kosten voor het verzamelen van gegevens zijn voor eigen rekening
  • uitvoering in overleg in 2011