Publicaties tellen

13 februari 2017

In het NRC staat een interview met oud-rector Dymph van der Boom over het meten van kwaliteit van onderzoek bij universiteiten. De oud-rector was betrokken bij de herziening van het nieuwe evaluatieprotocol waar productiviteit niet meer als apart criterium wordt getoetst. De Onderzoekerij is het met haar eens dat het laten vallen van productiviteit een goed signaal is om de wetenschap te laten zien dat kwaliteit meer is dan alleen het aantal publicaties. Wij twijfelen er echter wel aan of dit voldoende is om een cultuuromslag in de wetenschap te krijgen van kwantiteit naar kwaliteit. Uit ervaring weten we dat zowel commissies als gevisiteerde onderzoeksprogramma's  tellen nog steeds heel belangrijk vinden! Lees hier het interview met Dymph van der Boom.