risicofactoren voor vliegtuigtrombose

24 januari 2014

Vliegen verhoogt het risico op trombose. Doel van deze studie was om het effect van kortdurende klinische risicofactoren (zoals operatie of zwangerschap) op het risico op vliegtuigtrombose vast te stellen.Door middel van een nested case-control studie uit een cohort van medewerkers van internationale bedrijven is met behulp van vragenlijsten het vóórkomen van trombose en de prevalentie van de risicofactoren vastgesteld. Daarnaast werden door de bedrijven vlieggegevens van de medewerkers verstrekt. Er zijn odds ratio’s berekend voor de risicofactoren apart en voor de combinatie van deze risicofactoren met vliegen.Risicofactoren die het hoogste relatief risico in combinatie met vliegen gaven waren een recente operatie (OR = 19,8, BI95 5,6-70,1), kanker (OR = 18,0, BI95 2,2-148,7) en zwangerschap (R=14,3, BI95 1,7-121,0). Hieruit kan geconcludeerd worden dat het risico op vliegtuigtrombose verhoogd is in zwangere reizigers, in reizigers die recent een operatie hebben gehad en in reizigers met kanker. Toekomstige studies moeten uitwijzen of deze risicogroepen baat kunnen hebben bij tromboseprofylaxe.

Kuipers S, Venemans A, Middeldorp S, Büller HR, Cannegieter SC, Rosendaal FR. The risk of venous thrombosis after air travel: contribution of clinical risk factors. Br J Haematol. 2014 Jan 15. doi: 10.1111/bjh.12724. [Epub ahead of print]