Kostbare selectie geneeskunde studenten levert weinig op

10 februari 2017

Uit een promotie-onderzoek van Anouk Wouters blijkt dat de
selectie van geneeskunde studenten niet tot betere studieresultaten leidt. Wel lijkt er sprake te zijn van een ongewenst effect: namelijk een minder diverse studenten populatie. Zie ook het artikel in De Volkskrant.