Nieuws

Nieuws uit 2013

Factsheet over buitenspelen online - 1 oktober 2013
De Onderzoekerij heeft in opdracht van Jantje Beton het boekje “Belang kindvriendelijke buitenruimte” opgesteld waarin het belang voor zowel kinderen als de maatschappij uiteengezet wordt. De factsheet is onlangs online gepubliceerd op de website van Jantje Beton.

gecertificeerde secretarissen - 7 augustus 2013

cursus NVAO - 21 maart 2013
Esther en Annemarie volgen beide de training voor secretarissen

visitatie milieuwetenschappen - 19 februari 2013
In 2013 zullen 13 universitaire opleidingen in de milieuwetenschappen worden gevisiteerd.