Nieuws

Nieuws uit 2017

Kwaliteitsverlies hoger onderwijs door Engels als voertaal? - 28 juni 2017
Vandaag staat in de Volkskrant een opiniestuk waarin wordt betoogd dat Engels als voertaal ten koste gaat van de kwaliteit van het hoger onderwijs in Nederland.

TU’s in de knel bij bekostiging - 1 juni 2017
De afgelopen jaren hebben overheid, onderwijs en bedrijfsleven ingezet op het terugdringen van de tekorten in de technieksector. De aanpak lijkt in hbo en wo te werken, waar het aantal bètastudenten toeneemt. Het succes kent een keerzijde: op TU’s wordt steeds vaker een numerus fixus ingesteld.

Selectie aan de poort - 26 mei 2017
De centrale loting bij Numerus Fixus opleidingen is afgeschaft. Het nieuwe selectiesysteem ' decentrale selectie', blijkt niet optimaal te werken.

Publicaties tellen - 13 februari 2017
In het NRC staat een interview met oud-rector Dymph van der Boom over het meten van kwaliteit van onderzoek bij universiteiten. De oud-rector was betrokken bij de herziening van het nieuwe evaluatieprotocol waar productiviteit niet meer als apart criterium wordt getoetst.

Kostbare selectie geneeskunde studenten levert weinig op - 10 februari 2017
Uit een promotie-onderzoek van Anouk Wouters blijkt dat de selectie van geneeskunde studenten niet tot betere studieresultaten leidt. Wel lijkt er sprake te zijn van een ongewenst effect: namelijk een minder diverse studenten populatie.

Record aantal studenten hoger onderwijs - 31 januari 2017
Record aantal studenten op universiteit of hbo

Universiteit van Nederland - 28 augustus 2017
De Volkskrant publiceert vandaag een interview met de KNAW over de toekomst van onderzoek aan de Nederlandse universiteiten. Niet een Harvard universiteit aan de Noordzee maar meer samenwerking tussen universiteiten is nodig om het niveau hoog te houden.