visitatie milieuwetenschappen

19 februari 2013

In 2013 worden 13 universitaire opleidingen in de milieuwetenschappen  gevisiteerd. In opdracht van Qanu zal De Onderzoekerij als projectsecretaris bij deze visitaties optreden en verzorgen we de coördinatie en het schrijven van de rapportages.