visitatietraject epidemiologie

10 maart 2011

De Onderzoekerij is gevraagd om penvoerder te zijn bij het in kaart brengen van de opleiding epidemiologie van het LUMC. Dit document zal de basis zijn voor de zelfevaluatie die aangeboden gaat worden aan de visitatiecommissie.