Macrodoelmatigheid en TNO

Indien een universiteit of hogeschool een nieuwe opleiding wil starten moet hiervoor een aanvraag macrodoelmatigheid worden ingediend bij de CDHO. Indien deze macrodoelmatigheid wordt goedgekeurd dient een Toets Nieuwe Opleiding te worden aangevraagd bij de NVAO

Wij kunnen u ondersteunen bij beide procedures. De aard van de werkzaamheden kan hierbij variëren van advies over de aan te leveren dossiers of optreden als projectleider bij dit proces. 

Voorbeelden van werkzaamheden die de Onderzoekerij heeft uitgevoerd zijn het schrijven van de macrodoelmatigheid en de TNO voor Farmacie, de macrodoelmatigheid International Bachelor Biosciences en de macrodoelmatigheid Energy Sciences