Onderzoek naar kwaliteit

De Onderzoekerij kan vanuit haar brede ervaring in het doen van kwalitatief en kwantitatief onderzoek ondersteuning bieden bij:

  • tevredenheidsonderzoek onder medewerkers, studenten en alumni;
  • onderzoek naar de arbeidsmarktbehoefte voor studenten van een nieuwe opleiding (o.a. voor de macrodoelmatigheid).
  • evaluatie-onderzoek rondom de invoering van bijvoorbeeld een nieuwe onderwijsvorm of een beleidsmaatregel.