Voorbereiding visitatie

De Onderzoekerij kan uw instelling helpen bij de voorbereiding van een visitatie. Wij treden op als projectleider en begeleiden u bij de te nemen stappen, zoals:

  • het schrijven van een plan van aanpak
  • het zoeken naar commissieleden
  • het schrijven van de zelfevaluatie
  • het opstellen van het programma


Een voorbeeldproject die we in dit kader hebben uitgevoerd is de voorbereiding van de onderzoeksvisitatie van het LACDR, Universiteit Leiden.