Onderwijsvisitatie Farmacie

Periode
Oktober 2012 - januari 2013

Opdrachtgever
qanu3Beschrijving
De Onderzoekerij heeft in opdracht van Qanu de onderwijsvisitatie van de bachelor- en masteropleiding Farmacie van de RUG begeleid. We hebben de commissie tijdens de visitatie ondersteund bij het proces van beoordeling en de visitatierapporten beschreven.