Onderwijsvisitatie Environmental Sciences

Periode
Maart - december 2013

Opdrachtgever
qanu3Beschrijving
In opdracht van Qanu heeft De Ondezoekerij de visitatie van het cluster Environmental Sciences begeleid. De Onderzoekerij trad op als secretaris bij bachelor- en masteropleidingen op zes verschillende universiteiten: de RUG, VU, WUR, RU, UU, en de OU. We waren hierbij het aanspreekpunt voor zowel de universiteiten als de commissie. We hebben de commissie tijdens de visitatie ondersteund bij het proces van beoordeling en de visitatierapporten beschreven.