Onderwijs visitatie Universitaire Leraren Opleiding

Periode
Januari 2014 - december 2014

Opdrachtgever
qanu3
Beschrijving
In 2014 heeft QANU de visitatie van de Universitaire Lerarenopleidingen (ULO) in Nederland begeleid.  Het ging hierbij om een clustervisitatie van twaalf universiteiten die een masteropleiding of een educatieve minor verzorgen. Een educatieve minor is een traject van 30 ECTS dat in combinatie met een vakbachelor wordt doorlopen. Een educatieve minor leidt op tot een beperkte tweedegraads bevoegdheid voor de vmbotl, en de eerste drie jaren van havo en vwo. 

Het panel bestond uit twee voorzitters en 22 panelleden. Deze werden ondersteund door drie secretarissen, waarvan één secretaris van De Onderzoekerij. Voor ieder bezoek is een (sub)panel samengesteld van minimaal vijf panelleden en een secretaris.  De Onderzoekerij heeft de visitaties van de educatieve minoren van de Wageningen University en de Universiteit Maastricht begeleid. Daarnaast was De Onderzoekerij secretaris bij de masteropleidingen van de Vrije Universiteit en van de Universiteit Leiden (ICLON).