Onderwijsvisitatie Diergeneeskunde

Periode
Juni - december 2014

Opdrachtgever
uu4Beschrijving
In september 2014 is de opleiding Diergeneeskunde gevisiteerd door de American Veterinary Medical Association Council of Education (AVMA-COE)  en European Association of Establishments of Veterinary Education (EAEVE). Om de opleiding niet te overspoelen met visitaties is dit visitatiebezoek gecombineerd met de accreditatie voor de NVAO. De Onderzoekerij heeft als NVAO secretaris de visitatie de accreditatie voor de NVAO begeleid. Dit betrof onder andere een aanvulling op de internationale visitatie, waarbij standaard 3  en 4 (toetsing en gerealiseerde eindkwalificaties) volgens de NVAO richtlijnen zijn beoordeeld. Ook heeft De Onderzoekerij tijdens het bezoek door de AVMA en EAEVE het proces van beoordeling gestuurd en begeleid ten behoeve van de NVAO accreditatie.