Onderzoeksvisitatie Mechanical Engineering

Periode
Januari - augustus 2014

Opdrachtgever
qanu3

Beschrijving
I
n opdracht van Qanu heeft De onderzoekerij de onderzoeksvisitaties van Mechanical Engineering van de TU Delft, Universiteit Twente en de TU Eindhoven begeleid, waarbij Delft een lokale visitatie had en Twente en Eindhoven hun visitatie gezamenlijk hadden georganiseerd. De Onderzoekerij trad op als secretaris en heeft de volgende werkzaamheden verricht: 

  • het inhoudelijk voorbereiden van het bezoek in overleg met commissie en de universiteiten
  • het ondersteunen van de commissie tijdens het bezoek en het proces van beoordeling sturen en begeleiden
  • het samenstellen van het beoordelingsrapport.