Visitatie assessment schoolleidersregister

Periode
Maart - april 2015

Beschrijving
Sinds juni 2013 kunnen schoolleiders in het primair onderwijs zich inschrijven in het scoolleidersregister Primair Onderwijs. Hiertoe dient men aan te tonen te beschikken over de competenties die zijn beschreven in de beroepsstandaard voor schoolleiders in het primair onderwijs. Dit kan men onder andere aantonen door een succesvolle afronding van een assessment. Het Schoolleidersregister PO beoordeelt, op dezelfde wijze als dat de NVAO dit voor opleidingen doet, opleidingen en assessments voordat zij in het register kunnen worden gezet. De brochure certificering professionaliseringsaanbod beschrijft de werkwijze voor het certificeren. De Onderzoekerij heeft in 2015 de beoordeling van een bureau begeleid dat bij de certificering van een assessment.