Onderzoeksvisitatie Recht

Periode
Januari 2016 - januari 2017

Opdrachtgever
uva5

Beschrijving
De Onderzoekerij ondersteunt de Faculteit Rechtsgeleerd bij de onderzoeksbeoordeling van de faculteit. De Onderzoekerij voert als onafhankelijk secretaris de volgende werkzaamheden uit:

  • het inhoudelijk voorbereiden van het bezoek in overleg met commissie en universiteit
  • het ondersteunen van de commissie tijdens het bezoek en het proces van beoordeling sturen en begeleiden
  • het samenstellen van het beoordelingsrapport.