Visitaties epidemiologie

Periode:
2016 - heden

Opdrachtgever:
VVE2

Type opdracht:
Secretaris onderwijsvisitatie

Beschrijving opdracht:
De Vereniging voor Epidemiologie (VvE) visiteert de opleidingen tot Epidemioloog A en B in Nederland. De Onderzoekerij is secretaris van de visitatiecommissie. Zij onderhoudt het contact met de opleidingen die in een visitatietraject zitten, informeert het bestuur van de vereniging over de stand van zaken rondom de visitaties en schrijft na afloop van een visitatiebezoek het visitatierapport. In 2016 zijn de opleidingen tot Epidemioloog aan de Radbouduniversiteit en aan de Universiteit Utrecht gevisiteerd.