Voorbereiding visitatie LACDR

Periode:
januari 2016 - heden

Opdrachtgever
UL2

Type opdracht
voorbereiding visitatie

Beschrijving opdracht
Voor het Leiden Academic Centre for Drug Research is de Onderzoekerij projectleider bij de voorbereiding van de onderzoeksvisitatie volgens SEP richtlijnen. In deze evaluatie zal naast de kwantitatieve en kwalitatieve evaluatie van het instituut ook een kwalitatieve evaluaties van de drie clusters plaatsvinden. Wij begeleiden het schrijven van het plan van aanpak en het zelfevaluatierapport. Daarnaast informeren we het College van Bestuur, de Faculteit Wiskunde en Natuurwetenschappen en de commissieleden over vorderingen in het project en stellen een programma voor het visitatiebezoek op.