Ontwikkelen toetsingskader BIG opleidingen psychologie

Periode
Sept 2016- juli 2017

Opdrachtgever
qanu2

Beschrijving
De Federatie van Gezondheidszorgpsychologen en Psychotherapeuten (FGzPt ) fungeert als overkoepelend orgaan voor het toezicht op de BIG-opleidingen psychotherapeut, gezondheidszorgpsycholoog, klinisch psycholoog en klinisch neuropsycholoog. In 2015 verzocht de Minister van VWS aan de FGzPt om een nieuwe toezichtstructuur in het leven te roepen voor deze vier opleidingen, een structuur waarbij een strikt onderscheid bestaat tussen regelgeving en toezicht en tussen toezicht en opleiden. De FGzPt heeft QANU gevraagd om hen hierbij te ondersteunen en QANU heeft vervolgens De Onderzoekerij ingeschakeld. In 2016 is in nauwe samenwerking met de FGzPt een toetsingskader ontwikkeld. In 2017 vinden de proefvisitaties plaats en wordt op basis van de evaluatie van de proefvisitaties een definitief kader opgesteld.