Richtlijnen European Society of Endocrinology

Periode
Jan 2016- heden

Opdrachtgever
ese medium

Onderzoeksmethode
Systematisch literatuuronderzoek 

Beschrijving
De Onderzoekerij biedt methodologische ondersteuning aan de European Society of Endocrinology bij de ontwikkeling van diverse richtlijnen. Het gaat hierbij om systematisch literatuuronderzoek volgens de GRADE-richtlijnen. De eerste richtlijn waaraan De Onderzoekerij heeft meegewerkt had betrekking op het syndroom van Turner. Momenteel biedt De Onderzoekerij ondersteuning bij de ontwikkeling van de richtlijn gericht op adrenocortical carcinoma.