Toets Nieuwe Opleiding IBBSc

Periode
2017

Opdrachtgever
Universiteit Leiden klein

Beschrijving
In opdracht van de Universiteit Leiden ondersteunt De Onderzoekerij bij het schrijven van de Toets Nieuwe Opleiding (TNO) voor de International Bachelor Biosciences (iBBSc). Het gaat om een volledig Engelstalige opleiding in het bètawetenschappelijke domein waarbij biowetenschappelijke vraagstukken vanuit een interdisciplinaire invalshoek worden bestudeerd.