Evaluatie

De Onderzoekerij is een evaluatiebureau voor het Hoger onderwijs. Wij verzorgen zowel onderwijsvisitaties en onderzoeksvisitaties. Wij zijn sinds 2013 NVAO gecertificeerd.

Als evaluatiebureau begeleiden wij opleidingen of onderzoeksinstituten bij het gehele visitatietraject. Wij organiseren bijeenkomsten met deelnemende instellingen, we ondersteunen bij de panelsamenstelling en training van het panel, we dragen zorg voor de logistieke organisatie van de visitatie, begeleiden het panel tijdens het visitatiebezoek en stellen het beoordelingsrapport samen. 

In onze werkwijze passen maatwerk en korte lijnen. 

Naast bovenstaande werkzaamheden worden we door de NVAO ook gevraagd op te treden als secretaris bij een instellingstoets kwaliteitszorg (ITK) of een toets nieuwe opleiding (TNO).