Onderwijsbeoordelingen

Onderwijsvisitaties hoger onderwijs

De Onderzoekerij wordt ingeschakeld als secretaris bij de beoordeling van onderwijsprogramma's in het hoger onderwijs. Als gecertificeerd NVAO secretaris begeleidt de Onderzoekerij het visitatieproces. We zijn het aanspreekpunt voor zowel de universiteit/hogeschool als de commissie. Tijdens het visitatietraject ondersteunen we de commissie bij het proces van beoordeling. Daarnaast schrijven we het visitatierapport. 

Visitaties voor het schoolleidersregister primair onderwijs

Schoolleiders in het primair onderwijs kunnen zich sinds juni 2013 inschrijven in het schoolleidersregister. Zij kunnen zich als registerdirecteur of registeradjunct-directeur laten registreren als zij kunnen aantonen te beschikken over de competenties als beschreven in de beroepsstandaard voor schoolleiders in het primair onderwijs. Schoolleiders kunnen dit aantonen door te laten zien dat zij een schoolleidersopleiding met goed gevolg hebben afgerond, door een succesvol afgerond assessment of een succesvolle afronding van een EVC-procedure.  Het Schoolleidersregister PO beoordeelt, op dezelfde wijze als dat de NVAO dit voor opleidingen doet, opleidingen en assessments voordat zij in het register kunnen worden gezet. De Onderzoekerij begeleidt  als gecertificeerd NVAO secretaris de visitatie van opleidingen en assessments.