Onderzoeksbeoordelingen

De Onderzoekerij treedt op als onafhankelijk secretaris bij onderzoeksbeoordelingen. De KNAW, NWO en de VSNU hebben voor de beoordeling van wetenschappelijk onderzoek het Standard Evaluation Protocol 2015-2021 (SEP) vastgesteld. De Onderzoekerij heeft ervaring met het werken met deze richtlijnen. Werkzaamheden van de Onderzoekerij bij onderzoeksbeoordelingen zijn bijvoorbeeld:

  • inhoudelijk voorbereiden van het bezoek in overleg met commissie en universiteit
  • de commissie ondersteunen tijdens het bezoek en het proces van beoordeling sturen en begeleiden
  • samenstellen van het beoordelingsrapport.


Een voorbeeld van een onderzoeksvisitatie die De Onderzoekerij heeft begeleid is de visitatie van Informatica.