Kwaliteit van zorg

De Onderzoekerij kan worden ingeschakeld voor vraagstukken op het gebied van de kwaliteit van de zorg. Voorbeelden van onze werkzaamheden:

  • het bieden van methodologische ondersteuning aan organisaties bij het ontwikkelen van evidence based richtlijnen. Wij doen dit onder andere voor het Kennisinstituut mondzorg (KIMO) en voor de European Society of Endocrinology (ESE).  
  • ondersteuning aan organisaties bij het verrichten van onderzoek naar de kwaliteit van de zorg. Een voorbeeld hiervan is een literatuuronderzoek naar randvoorwaarden voor het opzetten van succesvolle interventies voor kinderen met overgewicht
  • het geven van trainingen aan organisaties die zelf onderzoek willen verrichten rondom de kwaliteit van zorg.